تکنولوژی نمایش به صورت سه بعدی در خانه

تکنولوژی نمایش به صورت سه بعدی در خانه

در این بخش می خواهیم در رابطه با تکنولوژی نمایش به صورت سه بعدی در خانه صحبت کنیم تا با این تکنولوژی بیشتر آشنا شوید و تخصصی تر به آن بنگرید. بطور کلی وقتی به یک سوژه از دو منظر نگاه می کنیم (مثل دو چشم انسان)  با توجه به اختلافات زاویه ای، باعث می شود بتوانیم عمق و یا فاصله اجسام از هم رو تشخیص دهیم. حالا برای دیدن فیلم و یا عکس سه بعدی نیاز داریم تصویری که به هر کدام از چشم ها فرستاده می شود با هم متفاوت باشد و از دو زاویه گرفته شوند.

ادامه خواندن تکنولوژی نمایش به صورت سه بعدی در خانه