تصاویر Redmi Note 2 شیائومی افشا شد

۵-۱۶-۲۰۱۵ ۲-۵۳-۱۵ AMشرکت شیائومی را به عنوان اپل چینی می شناسند و در سال های اخیر رشد شگفت آوری در فروش موبایل داشته است.

ادامه خواندن تصاویر Redmi Note 2 شیائومی افشا شد