مرگ کهکشان های بزرگ چگونه اتفاق می افتد

کهکشان

دنیای ما پر از کهکشان های بزرگ و کوچک است و کهکشان ما جزیی از این دنیای عظیم است. شاید تصور انداز کهکشان ما در مقابل کهکشان های غول آسا خارج از درک بشری باشد. کهکشان هایی که کهکشان راه شیری ما در مقابل آن همانند کره زمین در خود راه شیری است. بررسی تازه‌ای بر روی ۲۲ کهکشان بیضی شکل که بیشترشان هم اندازه یا بزرگ‌تر از راه شیری بودند، نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین و پرجرم‌ترین کهکشان‌ها حدود ۱۰ میلیارد سال پیش ستاره‌زایی را در مرکزشان به پایان برده بودند در حالی که زایش ستارگان هنوز در کناره‌های آن‌ها ادامه داشت. طبق این بررسی کهکشان‌های بزرگ از داخل خود روند مرگ را طی می‌کنند.

ادامه خواندن مرگ کهکشان های بزرگ چگونه اتفاق می افتد