نظریه جدید استیون هاوکینگ: برتری ماشین ها بر انسان ها در آینده

۵-۱۵-۲۰۱۵ ۲-۱۳-۰۰ AM

بسیاری از فعالین حوزه فناوری بر این عقیده هستند که بزودی کامپیوتر ها و ربات ها بر انسان ها پیشی گرفته و برتری می یابند.

ادامه خواندن نظریه جدید استیون هاوکینگ: برتری ماشین ها بر انسان ها در آینده