جدیدترین رتبه بندی ارائه دهندگان اینترنت کشور زمستان 93

http www globe

کاربران اینترنتی همیشه برای انتخاب سرویس دهنده اینترنتی خود دچار سردرگمی و مشکلات زیادی بوده اند. به خصوص در ایران که سرعت ها و حق انتخاب ها بسیار محدود است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هر سه ماه یکبار رتبه های ارائه دهندگان اینترنت پر سرعت (ADSL) را بر اساس شاخص های ارزیابی مد نظر خود معرفی می کند.

ادامه خواندن جدیدترین رتبه بندی ارائه دهندگان اینترنت کشور زمستان 93