فاش شدن برنامه کاری هواوی و شیائومی در سال ۲۰۱۵

IMAGE634825597873835302

دو کمپانی چینی هواوی و شیائومی روز های خوبی را می گزرانند. این دو شرکت به سرعت در حال رشد در میان بازارهای جهانی هستند و برای دیگر شرکت ها به تهدید تبدیل شده اند.

ادامه خواندن فاش شدن برنامه کاری هواوی و شیائومی در سال ۲۰۱۵