قبل از شروع یک فعالیت علمی، مطالعات کافی داشته باشید

قبل از شروع یک فعالیت علمی، مطالعات کافی داشته باشید

یک نکته ای که باید حتما رعایت شود، این است که قبل از اینکه یک فعالیت علمی، تحقیق و … را شروع کنید حتما در مورد همان زمینه مطالعات کافی داشته باشید. داشتن مطالعه کافی به بهتر شدن پژوهش شما بسیار کمک می کند.

مطالعه باعث می شود که سطح دانش شما از موضوع مربوطه بیشتر شود و کاری قوی ارائه دهید.

در مقالات و پایان نامه ها، کپی رایت را رعایت کنید

در مقالات و پایان نامه ها کپی رایت را رعایت کنید

 

مشاهده شده است در برخی مقالات و پایان نامه ها در دانشگاه ها و مراکز علمی، حقوق کپی رایت آنقدر که باید، رعایت نمی شود. لذا از تمامی کسانی که در حال پژوهش و فعالیت علمی هستند خواهشمندیم در رعایت کپی رایت و حقوق نویسندگان بیشتر دقت نمایید.

همانطور که هیچ یک از ما دوست نداریم محققی بدون ذکر منبع و رعایت حق ما، اینکار را انجام دهد.