در build 2015 باید منتظر چه چیزهایی باشیم

Windows_Product_Family_9-30-Event

بعد از به مدیریت رسیدن ساتیا نادلا، در مایکروسافت شاهد تحولات زیادی بودیم و سیایت های مایکروسافت به سوی پردازش های ابری و موبایل جهت دهی شد. برای مایکروسافت، ۲۰۱۵، سال «تکانی به خود دادن» است؛ در حالی که این کمپانی تمرکزش را بر روی توسعه اپلیکیشن ها در پلتفرم های رقیب معطوف نموده، می خواهد ویندوز را هم با تغییراتی اساسی به کاربران ارائه کند. تغییراتی که در کنفرانس بیلد، در روز چهارشنبه به زودی در موردشان خواهیم شنید.

ادامه خواندن در build 2015 باید منتظر چه چیزهایی باشیم