برگشت ال جی به دنیای ویندوزفون با گوشی Lancet

۵-۱۶-۲۰۱۵ ۲-۵۸-۲۷ AM

بعد از گذشت ۵ سال از آخرین ویندوزفونی ال جی، این شرکت تصمیم گرفت مجددا به این اکوسیستم ورود کند.

ادامه خواندن برگشت ال جی به دنیای ویندوزفون با گوشی Lancet