با افراد حسود مشورت نکنیم

با افراد حسود مشورت نکنیم

 

یکی از نکاتی که در زندگی باید رعایت کنیم این است که بدانیم با چه کسانی باید مشورت کنیم. مشورت با افراد حسود یک اشتباه است. کسی که به شما حسادت می کند اصولا مشاور خوبی برای شما نخواهد بود.

الان هدف ما مشورت در مورد شروع یک مقاله یا پایان نامه ی دانشگاهی است. در این مورد اگر با یک نفر حسود مشورت کنید، وی به دلیل حسادتی که به شما و ترس از پیشرفت شما دارد سعی بر گمراه کردن شما می کند پس او یک مشاور خوب نخواهد بود.