تماس با خدمات ۱۱۸ غیر رایگان شد

۲۳۶۱۶۶_۸۰۵

از زمان تشکیل خدمات ۱۱۸ ارتباط با این سامانه کاملا رایگان بود. اما امروز خبری مبنی بر پولی شدن این سرویس منتشر شده است.

ادامه خواندن تماس با خدمات ۱۱۸ غیر رایگان شد